QR-plaatje op graf bevestigen

Vul het profiel van een dierbaar overledene op onze website, bevestig het QR-token aan het graf zodat iedere bezoeker mijn zijn smartphone toegang krijgt tot bepaalde informatie

QR-plaatje op graf

The American War Cemetery and Memorial Epinal is located in the town of Dinozé, northern France